Kjøpsprosessen

KJØPE BOLIG

Å kjøpe et hjem eller et feriehus på Kanariøyene skiller seg litt fra å kjøpe tilsvarende i Norge. Det er andre regler som gjelder, og en annen kultur enn vi er vant med. Du kan ofte finne samme eiendom hos flere meglere. Det er derfor viktig at du finner en megler du er komfortabel med, og som du føler du kan stole på. 

Hos Notar er du i gode hender! Vi er opptatt av at det skal være så enkelt som mulig for deg som kjøper, og at all nødvendig informasjon blir videreformidlet i begge retninger. Vi sørger for å ha riktige personer, med riktig og god kunnskap om lokale regler og forhold, til å hjelpe deg.

Vi hjelper deg gjennom hele kjøpsprosessen, med alle lover og forskrifter som gjelder, slik at kjøpet av eiendommen blir gjennomført på riktig måte og uten komplikasjoner. Vi er også tilgjengelig etter at kjøpet er fullført, dersom det er behov for det.

VISNING

Vi hjelper deg med å finne aktuelle boliger, og når du har funnet en eller flere aktuelle boliger bestiller vi visninger. Alle våre visninger er individuelle, noe som betyr at du har god tid til alle spørsmål og vurderinger.

BUDRUNDE

Våre meglere legger stor vekt på å være tilgjengelige for både kjøper og selger i budrunden, slik at denne håndteres effektivt og profesjonelt, fra første bud er lagt inn og til kjøpekontrakten er signert.

Notar tar imot og videresender alle bud til selgeren. Budene gis vanligvis via telefon og bekreftes via e-post eller SMS.

RESERVASJONSKONTRAKT

Når du har funnet eiendommen du ønsker å kjøpe må det skrives en reservasjonskontrakt. Reservasjonskontrakten sier noe om hvilken eiendom som skal omsettes, for hvilken pris og til hvilket tidspunkt.

Våre kontrakter er utarbeidet i henhold til de kravene som er gitt i spanske lover. En kontrakt fra oss sikrer derfor alle interesser i tråd med lover og regler, enten du er selger eller kjøper.

På kontraktsmøtet gjennomgår vi kontrakten for å oppklare mulige misforståelser. Ved signering av reservasjonskontrakt betaler kjøper inn 10 prosent av den totale kjøpesummen. Når dette er gjort, blir eiendommen sikret og tatt bort fra markedet.

Før man kan kjøpe en bolig i Spania, må man ha et spansk identifikasjonsnummer som heter «NIE». Dersom det er flere som skal eie boligen sammen, må alle ha et eget «NIE». Dette vil Notar bistå med.

OPPGJØR OG TINGLYSNING

På oppgjørsdagen møtes selger, kjøper og megler hos Notarius Publicus, for signering av endelig kjøpskontrakt (Escritura pública de compraventa). Ved signering av den endelige kontrakten blir tinglysning, overføring av eierforhold og innfrielser av eventuelle lån gjennomført. Kjøper betaler inn restbeløpet av salgssummen, og nøklene blir overlevert.

MARKEDSVERDI

Å forstå markedsverdien på Kanariøyene er ikke alltid lett. Statistikken er ikke like tilgjengelig og nøyaktig som i Norge. Eiendomsprisene på Kanariøyene er en estimert markedsverdi, fastsatt av selgeren. Derfor kan prisene variere, avhengig av selgerens vurdering.

Hos Notar har vi tilgang til statistikk som gjør det mulig å få et bedre inntrykk av den riktige verdien av en eiendom.

UTGIFTER

Utgifter som er knyttet til kjøp av eiendom på Kanariøyene ligger på cirka 7 prosent hos Notar, fordelt på skatter og avgifter.