Selge bolig

Salgsprosessen

Hvis du går med tanker om å selge em bolig du eier i utlandet, er det viktig å få satt en verdi så tidlig som mulig. Da vet du hvor forventingene bør ligge. Hos Notar kan du få en uforpliktende verdivurdering og hjelp til å få svar på spørsmål du måtte ha – og samtidig lære oss bedre å kjenne.

I møtet med den som skal selge bolig har vi i Notar et grunnprinsipp om at prosessen skal fremstå som like god og effektiv om du selger bolig i utlandet som hvis du selger hjemme i Norge. Det betyr at prosessen er lik, men at alle spesielle og lokale hensyn tas.

Prosessen tar deg gjennom:

FORBEREDELSER OG VERDIVURDERING

Basert på statistikk, kunnskap, standard, beliggenhet og salg av sammenlignbare boliger gjør vi vurdering av hva boligen er verd. Vår erfaring gjør at vi raskt kan gi et svar som gir deg en formening om hva du kan forvente. Det legger grunnlaget for den videre prosessen


OPPDRAGSINNGÅELSE

Når du har valgt oss som megler vil vi sammen gå gjennom hele prosessen, bestemme oss for markedsføringspakker og videre prosess – og vi setter vi opp en skriftlig avtale. Denne avtalen fastsetter betingelsene for salget, meglerprovisjonen og andre utlegg. Dette er en detaljert gjennomgang, der megleren blant annet kan gi deg en omtrentlig markedsverdi direkte i møtet. Det du får når du selger, kan være høyere eller lavere, avhengig av en rekke forhold.

BOLIGSALGSRAPPORT

Før salgsarbeidet starter anbefaler vi at boligen gjennomgås av en frittstående takstmann som er godkjent til å utarbeide en teknisk vurdering av din bolig. Vi bruker kontakter og etablert nettverk for å få på plass all nødvendig dokumentasjon. Denne delen er kanskje ekstra viktig ved salg av boliger i utlandet, ettersom det skal gi potensielle kjøpere et godt og korrekt inntrykk av boligene som er for salg.

Når du selger bolig i Spania skal du også vise fram en energierklæring, utarbeidet av autorisert fagmann. Dette er avklart i Notars oppdragsavtale.

KLARGJØRING OG MARKEDSFØRING

Vi henter inn all nødvendig informasjon om boligen. Deretter setter vi i gang prosessen med å lage salgsmateriell for boligen, i dialog med deg som skal selge.

Våre meglere vet hva som skal til for å selge din bolig. Vi lager skreddersydde løsninger som er tilpasset boligen og markedet vi retter oss mot. Målrettet nettannonsering via sosiale medier og ulike nettportaler, eventuelle avisannonser og videovisning/virtuell visning kan være avgjørende for at du skal oppnå best mulig pris.

VISNING

Vi legger til rette for individuelle visninger og visningsturer for potensielle kjøpere. Denne vil da skje på lik linje med tradisjonelle visninger i Norge, men i enda større grad vil vi legge vekt på mulighetene som områdene byr på.    

Ettersom boliger kjøp av bolig i utlandet kan fortone seg som litt annerledes er virtuell visning (altså en gjennomgående bilde- og filmpresentasjon av boligen), sammen med god og fullstendig dokumentasjon viktig. Det bidrar til å øke interessen for nettopp din bolig, og blir da en sterk bidragsyter til at interessentene tar neste steg.
 
Alle visningsdeltagere vil selvsagt også følges opp i etterkant av visningen.

BUDRUNDE

Våre meglere legger stor vekt på å være tilgjengelige for både kjøper og selger i budrunden, slik at denne håndteres effektivt og profesjonelt fra første bud til kjøpekontrakten er signert.

KONTRAKTER

Våre kontrakter er utarbeidet i henhold til lover, retningslinjer og bestemmelser som gjelder for det landet boligen ligger i. En kontrakt fra oss sikrer interessene dine i tråd med juridiske lover og regler, enten du er selger eller kjøper. På kontraktsmøtet gjennomgår vi kontrakten for å eliminere mulige misforståelser.

OPPGJØR OG TINGLYSNING

Når kontrakten er undertegnet, starter vi med oppgjørsforberedelsene. Alt som har med blant annet oppgjør, tinglysing, overføring av eierforhold, innfrielse av eksisterende lån og garantistillelser, tar vi oss av.